Sweetspot Communication och Orkla Care inleder samarbete med Digital signage i butikshyllan.

22 mars, 2018

Samarbetet innebär att Orkla Care inledningsvis rullar ut Sweetspot Vision i 100 dagligvarubutikers hyllor med början i April.

Orklas viktigaste mission är att bidra till utvecklingen inom nordisk dagligvaruhandel. Tydliga önskemål från kunderna är att skapa innovativt POS-material i avdelningarna, med tydligare fokus på shopper experience.

Digital signage genom Sweetspot Vision är därför ett naturligt steg för Orkla att göra en förflyttning från traditionell statisk print till digital dynamisk och rörlig kommunikation.

Sweetspot Communication levererar Digital signage till Orkla Care

Orkla Care blir genom samarbetet först i sin kategori, med att på bred bas skapa nya hot spots i butikernas hyllsektioner.

Sweetspot Vision är ett digitalt system som ger varumärken möjlighet att kommunicera med rörligt material, så nära köpögonblicket som möjligt. Rörliga medier framträder tydligt i butiksmiljön och får mer fokus i butikshyllan än en vanlig exponering som skyltar och vippor. Allt uppdatering av content sker över internet.

Med Sweetspot Vision kommer man på ett nytt sätt kunna aktivera den plats i butiken där konsumenten söker efter sin vara. Rörligt media i en butikshylla väcker över 100% mer uppmärksamhet än traditionell print som rabattkuponger eller vippor.

Skärmarnas budskap är digitalt producerade och uppdateras över internet vilket möjliggör träffsäkra, riktade och anpassade erbjudanden 365 dagar om året.

Sweetspot Vision är av miljöhänsyn ett bra val. Behovet av kortlivade exponeringsställ av wellpapp, dekaler och foldrar minskar, likaså tid- och resursåtgång för återvinningshanteringen av dessa. Sweetspot Vision är kostnadseffektivt med en hyreskostnad lägre än många mobilabonnemang

Köp & få kampa… 8 mars, 2018 Sommarens skönaste k… 14 maj, 2018