Rörligt material ökar konsumtion i butik

8 maj, 2017

65% av köpbesluten tas i butik

Konsumenter i butik tar del av olika sorters intryck och olika former av information varje dag. De är alltså väldigt selektiva med vad som fångar deras uppmärksamhet, speciellt när det kommer till marknadsföring och kampanjer i butiksmiljö. 65% av köpbesluten tas i butik trots att man har en tydlig bild av vad man vill köpa redan innan. Med hjälp av rätt exponering i butik och rätt typ av material kan ditt varumärke påverka konsumentens köpbeslut. Ditt varumärke blir till top-of-mind hos konsumenten nästa gång denne går in i en butik och ska genomföra ett köp. 

The need gap

Ett varumärkes uppgift är att fylla det tomrum som Jens Nordfält kallar “the need gap”. Bästa sättet att fånga konsumentens uppmärksamhet och stå ut i en butiksmiljö är att använda sig utav rörligt material, alltså digital signage. Det är genom rörligt material som tomrummet lyfts fram och där ditt varumärke blir till en inspiratör, alltså omedvetet påverkar och uppmuntrar till fler köp. För att detta ska kunna ske ska det rörliga materialet bidra till en positiv köpupplevelse med hjälp av rätt bilder och musik.  

 

Källa: Jens Nordfält- Instore Marketing- on sector knowledge and research in retailing. Västerås: Forma Magazine AB, 2011.

Bild: http://drusepth.net/thing-a-week-45-daisy-the-shopping-cart/

Muskulöst hot får m… 5 maj, 2017 Påverkade sinnen ger… 16 maj, 2017