Påverkade sinnen ger fler köp i butik

16 maj, 2017

 

MARKNADSFÖRING GENOM SINNEN

Sinnesmarknadsföring är något som på senare år har blivit mycket populärt bland de stora varumärkena och är, precis som det låter, marknadsföring som påverkar kunden genom dess sinnen. Ett av de mest kända exemplen på företag som använder sig av sinnesmarknadsföring är Abercrombie & Fitch. Med hjälp av dämpat ljus, hög musik och en doft av dess egna parfym skapar klädföretaget en miljö som påverkar såväl kundens syn som hörsel och luktsinne. Ett annat varumärke som integrerat sinnesmarknadsföringen i sin produkt är läskvarumärket Orangina. Här har företaget valt att skapa en flaska med samma textur som en apelsin, något som får konsumenten att genom beröring och känsel tänka på dryckens ursprung.

VISUELLT MATERIAL PÅVERKAR MEST

Men trots detta är synen det sinne som anses vara det mest skarpa. Synsinnet har mer än två tredjedelar av alla sinnesceller, vilket gör det till ett av det mest användbara sinnena när det kommer till att stärka varumärken och dess konkurrenskraft. I dagsläget är butikernas visuella exponeringar ofta statiska, men med färg, ljus och rörelse kan en visuell dynamisk display i kontrast skapa större uppmärksamhet och påverka ett köpbeslut. Digital signage och rörlig media är något som blivit allt vanligare på allmänna platser i samhället och vi har blivit vana vid att det är på sådana skyltar man finner den informationen man söker. Vår uppfattning om rörliga skyltningar finns därmed med oss även i butiksmiljön och på grund av vårt inlärda beteende närmar vi oss en sådan exponering för att få mer information.

Intresserad av hur digital signage kan hjälpa ditt varumärke? Kontakta oss på Sweetspot Communication så berättar vi mer!

 

 

Källa:
Allert. E & Lorentzson (2014). ”Sinnesmarknadsföring i Livsmedelsbutik”. Student Thesis. Linnéuniversitetet, Kalmar, Sweden.

 

Rörligt material ök… 8 maj, 2017 Praktik hos Sweetspot Communica… 18 maj, 2017