Köp & få kampanj ett mervärde med känsla av Äppelodling

21 augusti, 2018

 

 

Kiviks Musteri har ett unikt läge i det vackra Österlen samt produkter framställda av de allra bästa råvaror som svenska odlare kan producera. I höstens Köp & få kampanj vill man med ett mervärde förmedla och förstärka känslan av tradition, kvalitet och naturlighet.

 

Med en väl utformad köp & få kampanj skapar man mervärden i hela kedjan från producent till konsument.

Säljkåren får ett generöst erbjudande till sina handlare vid införsäljningen. Handlaren får ett tydligt och generöst erbjudande till sina kunder och konsumenten får ett högt mervärde, i jämförelse med en rabattkupong. Hela den här goda kedjan förstärks ytterligare av den utökade exponering, som varumärket får i butiksmiljön, genom noga utformade och tydliga exponeringsställ. Ett tilltalande och iögonfallande sätt att erbjuda konsumenten någonting extra.

-”Köp produkter från Kiviks Musteri och få utan extra kostnader en handgjord serveringsbricka av trä”. Detta är erbjudandet som konsumenterna möter tillsammans med drycken Årets Skörd. En tydlig koppling mellan varumärkets produkt och premien signalerar kvalitet och trovärdighet.

Idé, produktion och distribution till alla butiker sköts av oss på Sweetspot Communication AB

Butikskampanj med Swe… 8 augusti, 2018 Exponering i butik so… 27 augusti, 2018