Dan Sukker

Dan Sukker: En action marketing kampanj för att vända den negativa trenden

Dan Sukker är en av Sveriges största sockerproducenter. I samband med debatten om att vi bör dra ner på vår sockerkonsumtion har sockermarknaden tagit en del stryk. Inte minst när det handlar om försäljning. Vårt uppdrag var att i form av att ta fram en köpstark kampanj hjälpa till och vända den negativa trenden för Dan Sukker.

Vår största kampanj någonsin

Genom att ta fram en action marketing kampanj där vi erbjöd kunden en fin och praktiskt förvaringsburk i samband med köp av Dan Sukkers produkter skapade vi vår enskilt största kampanj någonsin. Prepackade ställ exporterades till flera tusen butiker runt om i Sverige och Danmark med en volym motsvarande 25 långtradare.

Konkurrenskraftig butiksinredning

Genom att ta fram en attraktiv och praktisk butiskdisplay lyckades vi även ge Dan Sukker en mer framskjuten position i butiken. Egen yta skapades för produkterna där Dan Sukkers varumärke exponerades väl och stod ut från andra varumärken.

6 augusti, 2015

SKRUF 6 augusti, 2015 Rana 3 september, 2015